Cwmllynfell Lottie KWA 806

Sto f. 2009 121 cm 
e. Hope Elroy 
u. Cwmllynfell Ginger Spice – Gwauniarll Gordon
Resultat
Flerfaldigt Guldbelönad
Kvalitetsbokförd med omdömet:
 Feminin. Mycket god rastyp.
Rastypiskt huvud, välformad väl ansatt hals, gott djup, långt något sluttande kors.
Välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt. Taktmässig skritt.
Mycket vägvinnande trav med bra takt.
98888 41 poäng
Avkommor: 
2017 Stockaremåla Lucy  Diplomsto, Gångartsdiplom vid treårstest
2018 Stockaremåla Luke flerfaldig klassvinnare som föl
2019 Stockaremåla Lily   Guldbelönad som föl